Close

Nederland doet te weinig: 'Loonkloof tussen seksen serieuzer aanpakken'

20 augustus 2020 11:08 / Nieuws
Mannen verdienen gemiddeld 14 procent meer voor hetzelfde werk.
Mannen verdienen gemiddeld 14 procent meer voor hetzelfde werk.
N Nederland doet te weinig om ervoor te zorgen dat vrouwen hetzelfde salaris krijgen als mannen voor hetzelfde werk. Het Europees Comité voor Sociale Rechten, de toezichthouder van de Raad voor Europa, vindt dat Nederland het Europees Sociaal Handvest heeft geschonden.

Dat handvest gaat over het recht op gelijke kansen en behandeling op het werk, waaronder ook gelijke beloning valt.

De toezichthouder reageert daarmee op een zaak die vier jaar geleden is aangespannen door de University Women of Europe, een netwerk van hogeropgeleide vrouwen die opkomt voor vrouwenrechten.

Hoewel de overheid wel maatregelen heeft genomen om de loonkloof te dichten, neemt die volgens het Comité nog onvoldoende af. Bovendien zou er meer moeten gebeuren om werkgevers open te laten zijn over de beloningssystemen. "Dat maakt het makkelijker voor iedereen, en in het bijzonder voor vrouwen, om te vragen om gelijk loon voor hetzelfde werk."

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat vrouwen in 2018 gemiddeld 19 procent minder verdienden in het bedrijfsleven en 8 procent minder bij de overheid. Dat komt deels door deeltijdwerk of omdat vrouwen vaker werken in sectoren met lagere salarissen, maar ook doordat ze zonder goede reden minder salaris krijgen dan hun mannelijke collega's voor hetzelfde werk.

Gebruik jij de RTL Nieuws-app al?

Ja? Daar zijn we blij mee! Nog niet? Download ‘m hier voor Android en iOS.

RTL Nieuws