Close

Kleiner salarisverschil tussen top en gewone werknemer

30 april 2021 12:04 / Nieuws
De loonkloof tussen de top en de gewone werknemer werd iets kleiner.
De loonkloof tussen de top en de gewone werknemer werd iets kleiner.
H Het salarisverschil tussen bestuurders en het gewone personeel is sinds 2019 kleiner. Bovendien zitten er meer vrouwen in de top die grootverdiener zijn. In 2020 was een kwart van de topverdieners bij de duizend grootste bedrijven een vrouw, in 2010 was dat nog maar 17 procent.

Dat blijkt uit cijfers van het CBS. De vrouwelijke topverdieners werken vooral in de zorg. Daar zaten vaak meerdere vrouwen in de directie.

De onderzoekers keken ook naar het verschil in loon tussen de top en de doorsnee werknemers bij de duizend grootste bedrijven in Nederland. Dat verschil is kleiner geworden. Het brutojaarsalaris van de vijf topverdieners per bedrijf was vorig jaar 5,9 keer zo hoog als de doorsnee voltijdlonen bij deze grote bedrijven.

In de periode 2010-2017 liep de loonkloof op van 5,5 naar 6,1 en zakte daarna tot 5,9 in 2019 en 2020. Het brutojaarloon van de vijfduizend topverdieners bij de duizend grootste bedrijven lag in 2020 gemiddeld op 259.000 duizend euro.

Jongeren

De loonkloof is het kleinst in het onderwijs en de zorg. In de handel is de loonkloof het grootste. De top verdient hier gemiddeld 11,2 keer zoveel als de gewone werknemers bij hetzelfde bedrijf. Dat komt ook doordat er in de handel veel jongeren werken. Dat maakt het verschil groter. Ook in de bedrijfstak informatie en communicatie is de loonkloof relatief groot. 

Tot en met 2016 was de loonkloof het hoogst in de financiële dienstverlening. In deze bedrijfstak is het verschil in salaris tussen de top en de doorsnee werknemer nu gedaald van 15,7 in 2010 naar 9,3 in 2020.

Een verklaring geeft het CBS hier niet voor, maar het heeft mogelijk te maken met de staatssteun die verschillende banken zoals SNS, ABN Amro en ING de afgelopen jaren kregen. In 2012 werd een bonusverbod ingesteld voor banken die met staatssteun zijn geholpen. 

Overheid

Bij honderd van de duizend bedrijven verdient de top meer dan tien keer zoveel als de doorsnee werknemers, aldus het CBS. Dit zijn vooral particuliere bedrijven. Bij overheidsinstellingen is de loonkloof het vaakst een factor 2.

Dat komt door de wet normering topinkomens. Die wet regelt hoeveel topfunctionarissen in de (semi)publieke sector maximaal mogen verdienen. In 2020 ging het om een maximum van 201.000 euro.

RTL Z First Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de Z First nieuwsbrief

Wil jij elke ochtend als eerste op de hoogte zijn van wat er speelt op economisch gebied? Schrijf je dan nu in voor de Z First nieuwsbrief

RTL Z