Close

Certificaat voor bedrijven die gelijk salaris man en vrouw willen

31 mei 2021 01:05 / Nieuws
Mannen verdienen gemiddeld 14 procent meer voor hetzelfde werk.
Mannen verdienen gemiddeld 14 procent meer voor hetzelfde werk.
Z Ze doen hetzelfde werk, maar worden niet altijd even goed betaald. Of is er een andere reden dat de lonen van vrouwen achterblijven? Erasmus Q-Intelligence, onderdeel van de Erasmus Universiteit in Rotterdam, biedt werkgevers aan eventuele loonverschillen tussen de seksen te onderzoeken en deelt daar certificaten voor uit. Opvallend: iedereen krijgt een certificaat, ook bedrijven die het niet goed doen.

Organisaties met een loonkloof van meer dan 5 procent krijgen het stempel 'Awareness' (bewustzijn), omdat ze het initiatief hebben genomen voor het onderzoek.

Bij een kleiner loonverschil krijgt de werkgever het predicaat 'Progress', oftewel vooruitgang. Als er geen significante verschillen zijn tussen de beloning van mannen en vrouwen krijgen organisaties het oordeel 'Excellence', uitmuntend.

Uurloon

Het gemiddelde uurloon van vrouwen kroop de afgelopen 10 jaar steeds meer naar dat van mannen, al blijven de verschillen groot, zo bleek vorig jaar uit cijfers van het CBS

Het gemiddelde bruto-uurloon van vrouwen was vorig jaar 14 procent lager dan dat van mannen. Ter vergelijking: dat was 10 jaar geleden nog 20 procent. Ongelijke beloning is echter sinds 1980 verboden. 

Wanneer je niet het gemiddelde uurloon vergelijkt maar het doorsnee uurloon (de mediaan) waarbij grote uitschieters omhoog en omlaag niet meetellen, is dat verschil 7 procent. Het doorsnee bruto-uurloon van vrouwen is iets meer dan 20 euro per uur, bij mannen ligt dat rond de 22.

Parttimers

Volgens Koen Bel, onderzoeker bij Erasmus Q-Intelligence, hebben bedrijven vaak niet in de gaten dat ze vrouwen slechter betalen. "Je kan niet simpelweg alle lonen van mannen en vrouwen in dienst bij elkaar optellen. Soms zijn er meer vrouwelijke parttimers in dienst, soms werken de vrouwen in andere, minder goedbetaalde beroepen. Door dat soort kruisverbanden is het moeilijk zicht op de problematiek te krijgen", zo zegt hij tegen RTL Z.

De onderzoekers houden dan ook rekening met de verschillende kruisverbanden. "We kijken niet alleen naar geslacht en werkervaring maar nemen ook gegevens over het soort functie, informatie over de salarisschalen en andere zaken mee. Als je die eruit filtert kun je puur het effect van het geslacht op het salaris zien."

Kosten

Zelfs bedrijven met een enorme loonkloof kunnen straks pronken met het Awareness-certificaat. Toch is dat volgens Bel niet vreemd. "Het doel is bewustwording. Dat is de eerste stap. vervolgens kun je gaan kijken hoe je het probleem op gaat lossen, als er al een probleem is."

De kosten voor certificering zijn afhankelijk van de grootte van de organisatie, zegt Bel. Om een gedegen onderzoek te doen, zijn tenminste 250 medewerkers nodig. Bij zo'n kleine organisatie kan een onderzoek voor ongeveer 12.500 euro worden uitgevoerd. "Omdat bij een organisatie met meer medewerkers ook meer controle op de data benodigd is, vallen de kosten daarbij hoger uit."

Initiatiefwet

Momenteel moet een vrouwelijke werknemer bij vermoedens van beloningsdiscriminatie zelf bewijzen dat ze minder verdient dan mannelijke collega's. Maar de PvdA, Groenlinks, SP en 50Plus hebben in oktober 2020 een wetsvoorstel ingediend om die bewijslast om te draaien. In februari debatteerde de Tweede Kamer over de wet.

Bedrijven met meer dan 250 werknemers moeten een certificaat aanvragen waaruit blijkt dat zij mannen en vrouwen gelijk belonen, zo staat in het wetsvoorstel. Als zij dat kunnen aantonen, krijgen zij voor drie jaar een certificaat. Bedrijven met minder werknemers kunnen een certificaat aanvragen, maar zijn dat niet verplicht.

Europa

Ook de Europese Commissie kwam dit jaar met een richtlijn om mannen en vrouwen voor  gelijke arbeid gelijk te belonen.

Grote werkgevers worden straks verplicht looninformatie jaarlijks te publiceren en mogen sollicitanten niet meer naar vorige salarissen vragen. Tegelijkertijd krijgen werknemers meer mogelijkheden om vermeende loonongelijkheid aan te vechten en misgelopen inkomsten alsnog op te eisen. 

Boetes

Brussel wil dat de EU-lidstaten bovendien boetes opleggen aan bedrijven die zich niet aan gelijke beloning houden.

Mannen in de EU verdienen gemiddeld nog altijd 14,1 procent meer dan vrouwen, blijkt uit gegevens van het Europese statistiekbureau Eurostat. 

Verschillen tussen lidstaten

De verschillen tussen de verschillende lidstaten zijn groot. Luxemburg doet het met 1,3 procent het best. Nederlands scoort met een verschil van 14 procent rond het Europese gemiddelde, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over 2019.

Het voorstel ligt nu ter goedkeuring bij het Europees Parlement en 27 Europese regeringsleiders, verenigd in de Europese Raad. Als zij hun fiat geven, hebben de lidstaten twee jaar de tijd om de richtlijn in nationale wetgeving te gieten.

RTL Z First Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de Z First nieuwsbrief

Wil jij elke ochtend als eerste op de hoogte zijn van wat er speelt op economisch gebied? Schrijf je dan nu in voor de Z First nieuwsbrief

RTL Z