Close

Eerste Kamer akkoord met vrouwenquotum in top bedrijfsleven

28 september 2021 04:09 / Nieuws
Demissionair ministers Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties).
Demissionair ministers Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties).
N Na jarenlang gesteggel is het dan bijna zover: een wet die grote bedrijven verplicht om meer vrouwen in de leiding te benoemen. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel om een zogeheten vrouwenquotum of streefcijfers aan te houden in de top van het Nederlandse bedrijfsleven.

De partijen VVD, VVD, GroenLinks, SP, PvdA, D66 en PvdD stemden voor het voorstel, de fracties van SGP, Fractie-Nanninga, FVD, Fractie-Otten, 50PLUS, PVV en ChristenUnie stemden tegen. De OSF-fractie was afwezig. Met de goedkeuring van de senaat is de wet definitief aangenomen. 

De demissionair ministers Sander Dekker (Rechtsbescherming) en Ingrid van Engelshoven (Emancipatie) streven ernaar om de wet op 1 januari 2022 te laten ingaan.

Als dat lukt, moet bij beursgenoteerde bedrijven de raad van commissarissen straks voor zeker een derde bestaan uit vrouwen en zeker een derde uit mannen. Het gaat erom dat de komende jaren voor iedere man die vertrekt een vrouw wordt benoemd, totdat het quotum is gehaald.

Jaarlijks rapport

Grote naamloze en besloten vennootschappen worden verplicht om streefcijfers op te stellen om de verhouding tussen mannen en vrouwen in de leiding van het bedrijf evenwichtiger te maken. Daarover moeten ze jaarlijks rapporteren. Het gaat om ongeveer vijfduizend bedrijven die niet beursgenoteerd zijn.

Het demissionaire kabinet vindt de wet "noodzakelijk als duw in de rug van het bedrijfsleven om echt werk te maken van diversiteit" en "af te rekenen met de oude benoemingscultuur van ons kent ons." Het is goed dat vrouwen gelijke kansen krijgen en bovendien zorgt een diverse top voor een betere bedrijfsvoering, stelt de huidige coalitie. Een advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) lag ten grondslag aan het wetsvoorstel.

In de jaarlijkse Dutch Female Board Index kwam onlangs naar voren dat ruim twee derde van de tientallen Nederlandse beursgenoteerde bedrijven al voldoet aan het vrouwenquotum van een derde. Met name de kleinere fondsen moeten nog vrouwen aanstellen om hun achterstand in te halen.

Na vijf jaar wordt de wet geëvalueerd en na acht jaar vervallen beide bepalingen.

RTL Z First Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de Z First nieuwsbrief

Wil jij elke ochtend als eerste op de hoogte zijn van wat er speelt op economisch gebied? Schrijf je dan nu in voor de Z First nieuwsbrief

RTL Z