Close

Zorgmedewerkers willen meer werken, en dat is goed nieuws

14 februari 2020 05:02 / Samenleving
De overhandiging van het rapport aan minister Van Engelshoven
De overhandiging van het rapport aan minister Van Engelshoven
B Bijna een kwart van de zorgmedewerkers wil méér uren werken. Dat is goed nieuws, want het zou de werkdruk verlagen en bovendien een deel van het arbeidstekort oplossen. Het is dus ook nog eens goed voor de werknemers in de zorg. Win-winsituatie, zo dunkt ons.

Zo luidt de conclusie van het rapport ‘Het potentieel pakken in de zorg’, dat gistermiddag werd overhandigd aan minister van Engelshoven. Het rapport werd gepubliceerd door stichting Het Potentieel Pakken, die is opgericht om de positie van de vrouw op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Om dat te bereiken moet de arbeidsparticipatie van vrouwen omhoog. Meer participatie vergroot de economische zelfstandigheid van vrouwen en het is een medicijn tegen de groeiende arbeidstekorten in de zorg, het onderwijs en andere sectoren. Simpel gezegd: het kan onze economie miljarden opleveren. Een enorm potentieel dus, maar dat wordt nog niet volledig benut.

Het is onze ambitie dat vrouwen – die dit willen – meer uren kunnen gaan werken.

De onderzoekers lieten daarom duizenden zorgmedewerkers een uitgebreide vragenlijst invullen en testten daarna hun bevindingen in de praktijk. Hieruit bleek dat er in de zorgsector enorme sprongen gemaakt kunnen worden als deeltijdwerknemers een paar uur per week meer werken. 

“Dit betekent niet dat iedereen nu fulltime moet gaan werken,” zegt Wieteke Graven, de voorzitter van de stichting. “Het onderzoek heeft vooral betrekking op werknemers die nu een klein contract hebben. Twee of vier uur extra kan al een groot verschil maken binnen een organisatie. Het is onze ambitie een context te creëren waarin vrouwen – die dit willen – meer uren kunnen gaan werken."

Een van de respondenten in het onderzoek is Monique. Ze is vier uur per week extra gaan werken, van 32 naar 36 uur. En dat bevalt goed: “Ik werk een uurtje meer per dag, en dat gaat prima. Ik sta eerder op, maar die regelmaat is ook wel fijn. Er is nu meer structuur. Doordat collega’s ook wat extra uren werken hoeven we minder voor elkaar in te vallen en vullen we samen de gaten op.”

Wijkverpleegkundige Monique Hietkamp van zorginstelling Vierstroom Zorg Thuis in Gouda
Wijkverpleegkundige Monique Hietkamp van zorginstelling Vierstroom Zorg Thuis in Gouda

“Door het onderzoek werd ik me bewust van de mogelijkheden die ik had in mijn werk” zegt Monique. Dat was voor haar collega’s ook zo. Dat is dan ook het doel van het rapport: zorgmedewerkers attenderen op de mogelijkheden die er zijn, én werkgevers laten kijken naar de opties rond contractuitbreiding.

Levensfase-aanpak

"We moeten beter naar de behoeftes van individuen kijken", vindt Graven. "Op dit moment is het zo dat medewerkers van 18 tot 65 jaar dezelfde soort contracten hebben. Een van de oplossingen die we in het rapport bieden is de levensfase-aanpak. Dat houdt in dat we denken in doelgroepen: werknemers onder de 30 willen vaak meer werken dan hun collega's met kinderen, die eerder voor een klein contract kiezen. Wanneer kinderen uit huis gaan is er juist weer ruimte voor wat extra uren."

Uit het persbericht van Stichting Het Potentieel Pakken:

"Bijna een kwart van de zorgmedewerkers wil het liefst een groter contract van gemiddeld zes uur per week meer. Dit zijn met name vrouwen met een contract van minder dan 25 uur per week. Het vergroten van deeltijdbanen biedt mogelijkheden om de verwachte personeelstekorten in de zorg met tienduizenden arbeidskrachten terug te dringen. Contractuitbreiding bij bestaande werknemers is echter geen prioriteit binnen zorginstellingen. 46 procent van de zorgmedewerkers spreekt nooit met hun werkgever over het uitbreiden van hun contract. Dat concludeert stichting Het Potentieel Pakken op basis van onderzoek onder 17.500 zorgmedewerkers en ‘proeftuinen’ bij twee zorginstellingen."

Eelke Bo van de Weerd

EVA OP INSTAGRAM