Close

Eva: ‘Zonder mijn partner had ik dit nooit kunnen of willen doen’

25 juni 2020 03:06 / gelijkwaardigheid start vóór de wieg
V Van zwangerschap tot kraamtijd ligt nog altijd veel verantwoordelijkheid bij vrouwen. Dat mag in 2020 wel anders - met als startschot het aanvullend geboorte- of partnerverlof dat per 1 juli ingaat. Als iemand weet hoe belangrijk het is om een betrokken partner te hebben, is het Eva wel.

"I truly believe that the single most important career decision that a woman makes is whether she will have a life partner and who that partner is."

Deze uitspraak komt van Sheryl Sandberg, chief operating officer van Facebook. En sinds de geboorte van mijn zoon Pax, bijna twee jaar geleden, kan ik je verzekeren dat ze gelijk heeft: ook voor mij is mijn partner van essentieel belang voor mijn carrière.

Paxie kwam uiteindelijk ter wereld via een ongeplande keizersnee en zijn geboorte maakte op mij een verpletterende indruk: het was en is in alle opzichten de belangrijkste gebeurtenis uit mijn leven. Maar het verliep totaal anders dan ik had verwacht. En dat gold ook voor de periode erna.

Ineens was ik niet alleen moeder, maar ook voor het eerst van mijn leven patiënt. Ik moest herstellen van een zware operatie, lopen kon ik nauwelijks en mijn baby optillen ook niet.

Omdat ik wist dat Pax bij Dexter was, kon ik presteren

Voor alles moest ik mijn man Dexter om hulp vragen: een kopje thee, opstaan, de boodschappen. Ik was afhankelijk geworden maar erger nog: ik verloor ook mijn vertrouwen in het idee dat ik ooit weer de oude zou worden. Die angst werd steeds groter door de druk die ik voelde, omdat ik wist dat ik na mijn verlof, een paar maanden na de geboorte van Pax, alweer vol aan de bak moest om mijn late night talkshow te presenteren. Dat is een fysieke en mentale inspanning die zich niet laat rijmen met een gemankeerd lichaam.

Ik werd beter, helemaal zelfs. Maar dat proces duurde lang, eerder maanden dan weken, en al die tijd kon ik eindeloos op Dexter rekenen om voor mij en onze baby te zorgen. Wij hadden het geluk dat Dexter, die freelance productieleider is, bewust geen klussen had aangenomen zodat hij thuis kon zijn rond de geboorte van Pax. Maar dat zijn aanwezigheid uiteindelijk veel langer noodzakelijk zou zijn, dat hadden we van tevoren nooit bedacht. Zo vaak heb ik mij in die periode afgevraagd hoe het zonder hem had gemoeten, hoe alleenstaande moeders dat in godsnaam doen - en vooral hoe krankzinnig het is dat partners in Nederland voor 2019 nog maar twee werkdagen verlof kregen. Twee!!! Sinds vorig jaar is het verlof gelijk aan het aantal werkuren van je partner – en gelukkig wordt dat vanaf 1 juli uitgebreid.

De eerste maanden dat ik weer achter de talkshowtafel zat, bleef Dexter thuis bij ons kind. Ik realiseer me zeer hoe enorm luxe het is dat we ons dit konden permitteren, maar zonder hem had ik mijn topbaan überhaupt niet kunnen oppakken. Omdat ik wist dat Pax bij Dexter was, kon ik presteren, kon ik enigszins loslaten en kon ik mijn werk voortzetten. Zonder Dexter had ik dit niet gekund en vooral ook niet gewild.

Maar los van mijn persoonlijke overwegingen, is het wetenschappelijk bewezen dat een betrokken vader een hele reeks aan positieve effecten heeft op een kind, zoals onlangs zo mooi werd uiteengezet in het Financieel Dagblad. Van een bloeiende taalontwikkeling tot het uitblijven van gedragsproblemen. Maar ook: kinderen die door twee betrokken ouders zijn opgevoed, zijn later zelf minder geneigd om traditionele genderrollen in stand te houden. Kortom: willen we een wereld waarin mannen en vrouwen elkaars gelijken zijn, dan begint dat allemaal thuis, vanaf de wieg, met gelijkwaardig ouderschap.

Tot zo ver de theorie: hoe doe je dat in de praktijk? Welke gesprekken moet je met elkaar voeren, welke afspraken moet je maken, voordat je baby er is? Twee vrouwen die zich onvermoeibaar inzetten voor gelijkwaardig ouderschap en weten hoe je je daarop voorbereidt zijn Bregje Feuth en Mirte Wibaut. Zij verruilden hun werk als artsen bij de GGD voor een eigen bedrijf, Drs Mama, waarmee ze zwangerschaps-, baby- en EHBO-cursussen geven aan jonge ouders. In een serie van vijf artikelen leggen ze hier de komende weken uit hoe jullie gelijkwaardige ouders worden: van anticonceptie tot opvoeding. Daarom geef ik nu graag het woord aan hen.

Mirte Wibaut en Bregje Feuth
Mirte Wibaut en Bregje Feuth

"Voor velen zal 2020 de boeken ingaan als het jaar waarin de wereld op z'n kop stond door de coronacrisis. Het jaar waarin we ons massaal terugtrokken in huis, anderhalve meter afstand het nieuwe normaal werd en waarin we voor het eerst zo intensief samenleefden, werkten en leerden met onze kinderen.

Maar voor ons is 2020 ook het jaar van de partner. Er ligt namelijk een enorme kans voor onze neus om meer gelijkwaardig ouderschap te bereiken. En dat heeft alles te maken met het aanvullend partnerverlof. Maar voordat je de slingers ophangt en lekker achterover gaat leunen omdat het nu vanzelf wel goedkomt met die emancipatie, willen we toch nog even je aandacht vragen voor een aantal belangrijke aspecten rondom het aanstaande ouderschap, waarbij we nog heel wat meters kunnen – nee, moeten – maken!"

"Omdat er als aanstaande ouders (en ook daarvoor) al meer dan genoeg op je afkomt, zie je soms door de bomen het bos niet meer. En er zijn al zoveel regeltjes, tips en adviezen waar je op probeert te letten. Moet je dan ook nog nadenken over of de rollen wel goed zijn verdeeld!? Wij willen je graag laten zien dat een begin maken niet moeilijk hoeft te zijn. En sterker nog: dat het voor jullie allebei veel voordelen biedt! Praat erover en durf het soms anders te doen dan onze moeders, vaders, opa's en oma's.

Wij hebben heel veel zin om het gesprek met jullie op gang te brengen en dat gaan we vanaf volgende week doen, te beginnen met: anticonceptie. Want ook de keuze om (nog) niet zwanger te worden, is er een die je samen maakt."

Verlofregelingen in Nederland

  • Als u zwanger bent, heeft u recht op minimaal 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. Dit verlof gaat in tussen 6 weken en 4 weken voor de dag na uw uitgerekende datum.
  • Partners hebben recht op vijf dagen volledig betaald geboorteverlof.
  • Vanaf juli 2020 komen daar vijf weken partnerverlof bij, tegen 70 procent van het loon.
  • Beide ouders hebben verder recht op 26 weken onbetaald ouderschapsverlof, op te nemen in de eerste acht jaar na de geboorte van het kind.
  • Vanaf augustus 2022 krijg je in de eerste negen weken van het ouderschapsverlof een uitkering van 50 procent van je salaris.
Eva Jinek