Close

De strijd tegen zwangerschaps-vergiftiging

26 oktober 2020 09:10 / Gasten
J Jaarlijks krijgen bijna 20.000 vrouwen te maken met een zwangerschapsvergiftiging. Cardioloog in opleiding van het Maastricht UMC, Chahinda Ghossein-Doha, doet baanbrekend onderzoek aan de hand van de placenta. De placenta zou kunnen verklappen of deze vrouwen op latere leeftijd een verhoogd risico lopen op hart- en vaatziekten. Aan tafel vertelt ze er meer over.