Close

Put your money where your mouth is

30 april 2021 01:04 / Eva de Mol
Columnist background Columnist image
E Een recordjaar voor start-ups? Niet voor vrouwelijke ondernemers, weet investeerder Eva de Mol. En als het aan haar ligt, moet óók de overheid bijdragen aan verbetering.

Pijnlijker kan het bijna niet: Forbes riep 2020 deze week uit tot een 'record-breaking year' voor start-up financiering. Niet eerder werd er zoveel kapitaal in start-ups en scales-ups gestoken. Maar, niet geheel verrassend, werden de hoogtijden niet gelijk verdeeld. Zo laat nieuwe data zien dat Amerikaanse vrouwelijke ondernemers juist een enorme stap achteruit hebben gedaan, terwijl hun mannelijke collega's meer dollars ophaalden dan ooit te voren. In de VS bleek het ook voor vrouwelijke 'check-writers' een slecht jaar; er kwamen slechts 27 vrouwelijke investeerders met decision-power bij, tegenover bijna zestig vrouwelijke investeerders het jaar ervoor. Niks verbroken records, want voor vrouwelijke ondernemers en investeerders lijkt 2020 eerder een jaar van achteruitgang.

Maar ook in Nederland wordt er nog steeds structureel minder geïnvesteerd in vrouwen en minderheden. De laatste cijfers van oktober 2020 laten zien dat slechts 1 procent van al het durfkapitaal naar vrouwelijke ondernemers ging. Het percentage niet-witte ondernemers dat financiering ontving ligt zelfs ónder de 1 procent. Opmerkelijke cijfers als we naar de demografie van de Nederlandse bevolking kijken en een duidelijk signaal dat bias een structureel probleem vormt bij financiering van start-ups. Argumenten als 'ze zijn er niet', blijken niet te kloppen, want als investeerders actief op zoek gaan naar vrouwelijke ondernemers zijn ze ineens wel te vinden.

'Ik ben ervan overtuigd dat de overheid geld op tafel laat liggen'

Het Financieel Dagblad deed er deze week nog een schepje bovenop en waarschuwde de overheid voor te veel bemoeienis en investeringen in tech start-ups. Te veel investeringen van de overheid? Ik kan jullie geruststellen: voor grote groepen Nederlandse ondernemers, zoals vrouwen en minderheden is te véél financiering niet het probleem. Mijn advies aan de overheid? Investeer juist meer in het creëren van gelijke kansen voor ondernemers!

We hebben die diversiteit aan ondernemers zo nodig om de problemen van de toekomst op te lossen, want het gebrek aan diversiteit heeft consequenties. Als alleen niet-diverse bedrijven bovendrijven, kan dat leiden tot producten en diensten die niet inclusief zijn. Iedereen kent wel het voorbeeld van de racistische zeepdispenser die een donkere huidskleur niet herkent. Of het algoritme van Google dat mensen met een donkere huidskleur aanziet voor apen. Daarnaast spelen algoritmes een steeds grotere, maar vaak onzichtbare, rol. Zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven. Vooringenomenheid bij de personen die de algoritmes maken en niet-neutrale of incomplete data zorgen voor ongelijke uitkomsten, die stereotypen versterken of simpelweg hele groepen uitsluiten en benadelen.

Start-ups behoren tot de krachtigste motoren van innovatie, en de overheid kan zeker een rol spelen in het creëren van gelijke kansen voor ondernemers. Zo worden er in de VS, Canada, Zweden en Groot-Brittannië speciale potjes gefinancierd door de overheid om zo vrouwelijk ondernemerschap te stimuleren. Daarmee wordt geïnvesteerd in ondernemersnetwerken en bootcamps voor vrouwelijke ondernemers. En juist dankzij deze support krijgen zij toegang tot netwerken met financiering. Zo wordt het makkelijker om hun business op te schalen.

Dat wetende, zouden investeringsfondsen die financiering van de overheid ontvangen eigenlijk juist strenger beoordeeld moeten worden op hun diversiteitsbeleid. Want als ik nu kijk naar de commissies die investeringsvoorstellen moeten beoordelen, zijn de vrouwen of mensen met een bi-culturele achtergrond vaak nergens te bekennen. Laten we daar iets aan doen. Dus ja, wat mij betreft is er wel degelijk een rol voor de overheid weggelegd. Sterker nog: ik ben ervan overtuigd dat de overheid geld op tafel laat liggen door niet te investeren in diversiteit en inclusie.

Iedereen heeft rolmodellen nodig om te zien wat er allemaal mogelijk is in ons leven. Om zélf een rolmodel te worden, moet je durven pionieren. Dat is precies wat Eva de Mol doet met haar onderzoek en als technologie-ondernemer. Ze deelt iedere week haar persoonlijke ervaringen én legt uit wat er voor nodig is om zelf ondernemer te worden.